Føreropplæringskonferansen 2018


Trondheim er stedet når fagfolk fra hele landet møtes til

Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2018

Tid: 22. - 23. november 2018
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim

Fremtidens transportsystemer er her, og føreropplæringen må utvikle seg.

Fremtiden er her nå! Hvor er du?

Sammen med kolleger legger vi rammen for et spennende program:

  • Teknologi og mobilitet
  • Førerens rolle i den teknologiske utviklingen
  • Teknologi i læringsprosessen
  • ADAS i kjøretøyene - hvordan anvende teknologien
  • Fremtidens kompetansekrav
  • Veilednings- og vurderingskompetanse