Føreropplæring er et samfunnsoppdrag. I Forum for trafikkpedagogikk er de viktigste aktørene innen føreropplæring samlet i et formalisert samarbeid, som tar utgangspunkt i en felles forståelse for føreropplæringens rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. FFTP forvalter dette ansvaret ved å bidra til å øke kompetansen i føreropplæringen. FFTP arrangerer med jevne mellomrom Den nasjonale føreropplæringskonferansen. Gjennom opprettelsen av Fagråd 3.10 (tidligere Fagråd 3.8) har det dessuten blitt lagt ned et betydelig arbeide i å øke undervisningskvaliteten og læringsutbyttet på Sikkerhetskurs på bane.

Føreropplæringskonferansen 2018

Den neste nasjonale føreropplæringskonferansen går av stabelen torsdag 22. og fredag 23. november 2018 i Trondheim. Tema for konferansen blir førerkompetanse i fremtiden, med et særlig blikk på rollefordelingen mellom kjøretøy, fører og system.