FREMTIDEN ER HER

Føreropplæringskonferansen 2018 er over, og tilbakemeldinger så langt tyder på at arrangører, foredragsholdere og deltakere har hatt to fine dager i Trondheim.

Tusen takk til alle som deltok på konferansen!