HINT 2008

Det var mange fornøyde deltakere på konferansen om kurs og videreutdanning. Aktuelle foredrag og god informasjon om kurs og studiemuligheter bidro til at alle fikk et godt utbytte av dagene i Stjørdal.