Kvalitet i føreropplæringen - 2015

Vi takker alle de 370 deltakerne som var med på å gjøre Føreropplæringskonferansen 2015 så vellykket! Vi setter stor pris på at så mange viser så stort engasjement i årets tema; kvalitet i føreropplæringen. Vi vil også takke alle foredragsholderne for godt utført oppdrag. Tilbakemeldinger vi har fått fra deltakerne bekrefter at oppdraget er utført forbilledlig.