Arenakonferansen 2010

Arenakonferansen på Lillestrøm 4.-5. november 2010 ble en suksess! Nær 300 deltagere deltok, og tilbakemeldingene fra disse er meget gode.Her finner du en kort evaluering og alle presentasjonene fra Arenakonferansen.Tilbakemeldingene fra konferansen er positive - se deltagernes totalvurdering her.

Program for arenakonferansen

Vil du høre mer om føreropplæring i forhold til nul

lvisjonen, læringsprosesser, mengdetrening og framtidas førerprøve ispedd innlæringsteknikker for selskapsdans? Da er Arenakonferansen den 4. og 5. november 2010 stedet.

  • Føreropplæringen på nullvisjonens arena
  • Læring og læringsprosesser
  • Elementenes funksjon i opplæringsmodellen
  • Førerprøven i et fremtidig perspektiv

På programmet har vi en oppfølging av sir John Withmore og Dagfinn Moe, som gjorde stor suksess på sist konferanse. Av nye høydepunkter kan vi nevne Glenn Jørgen Sandaker (ja, Skal vi danse-Jørgen), som vil gi oss innblikk i hans innlæringsmetoder for dans. Han er også trafikklærer av yrke, så han vil dele av seg sine metoder. Videre vil Statens vegvesen m.fl. gi innblikk i status og vår vei videre for å lykkes med vår føreropplæring.

Oppdatert konferanseprogrammet er nå lagt ut. Mindre endringer kan likevel bli gjort.

Last ned konferanseprogram her.

Norges varemesse har avlyst BIL 2010, som går samtidig som Arenakonferansen 2010. Vi beklager dette. I stedet er det satt opp vintersportsmesse i samme periode.