Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013

Den nasjonale føreropplæringskonferansen er vel overstått med drøye 350 deltagere tilstede. De umiddelbare reaksjonene fra deltagerne tyder på at konferansen ble en suksess. Presentasjonene fra konferansen finner du her

Presentasjoner fra Den nasjonale føreropplæringskonferansen 2013

Torsdag 30.oktober
Møteledere Rolf Robertsen, HiNT og Lasse Haslie, Vegdirektoratet
Foredrag i plenumssal