Om FFTP

Føreropplæring er et samfunnsoppdrag. I Forum for trafikkpedagogikk er de viktigste aktørene innen føreropplæring samlet i et formalisert samarbeid, som tar utgangspunkt i en felles forståelse for føreropplæringens rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. FFTP forvalter dette ansvaret ved å bidra til å øke kompetansen i føreropplæringen. FFTP arrangerer med jevne mellomrom Den nasjonale føreropplæringskonferansen. Gjennom opprettelsen av Fagråd 3.10 (tidligere Fagråd 3.8) har det dessuten blitt lagt ned et betydelig arbeide i å øke undervisningskvaliteten og læringsutbyttet på Sikkerhetskurs på bane.

Forum for trafikkpedagogikk er et samarbeidsforum som tar temaer knyttet til trafikkpedagogikk opp til debatt, og tilbyr seminarer og konferanser innen dette. FFTP skal tilby kurs og seminarer til foreningens medlemsbedrifter og institusjoner, tilrettelegge for gode trafikkpedagogiske løsninger samt bidra til god pedagogikk i alle ledd i trafikksikkerhetsarbeidet. Faste medlemmer av Forum for trafikkpedagogikk er Statens vegvesen, trafikklærerutdanningen ved Nord universitet, trafikklærerutdanningen ved OsloMet, samt trafikkskolenes bransjeorganisasjoner; Norges trafikkskoleforbund og Trafikkforum. I tillegg er Norges Automobil-Forbund tilknyttet medlem.

Vedtekter

Her finner du Forum for trafikkpedagogikks vedtekter og stiftelsesdokument.